Pri zhotovení kľúča sa záruka na kvalitu kópie vzťahuje iba na kľúč zhotovený z originálu.

Všetky ceny vo vyššie uvedených sekciách sú s DPH.