Polotovar do cylindrických vložiek a visiacich zámkov radu 3KS.
Výroba kľúča na objednávku po predložení bezp. karty a orig. kľúča.

4. Bezpečnostná trieda podľa NBÚ-T.