Ako si mám správne vybrať zámočnícky produkt?

Ako zistím, čo potrebujem?

Stupeň bezpečnosti je dôležitým faktorom pri výbere zámočníckych produktov, ktorý reprezentuje stupeň náročnosti prekonania vložky nekľúčovým spôsobom. 

 

Bezpečnostná trieda 1 (základná ochrana)

Vložky v tejto triede bezpečnosti slúžia ako základná ochrana pre neautorizovaný prístup (napr. pri stavebných prácach na uzamknutie „hrubej“ stavby) prípadne na odskúšanie funkčnosti uzamykacieho aparátu

Bezpečnostná trieda 2 (zvýšená ochrana)

Cylindrické vložky vhodné na uzamykanie spoločných interiérových priestorov bytových domov (pivnice, technické miestnosti a pod.) resp. kancelárskych priestorov

Bezpečnostná trieda 3 (vysoká ochrana)

Bezpečnostné vložky vhodné na uzamykanie bytov, domov a externých vstupov do budov. Minimálna trieda bezpečnosti pre poistenie bytu. 

Bezpečnostná trieda 4 (veľmi vysoká ochrana)

Najvyššia dostupná trieda bezpečnosti. Vhodná na ochranu majetku s vysokou hodnotou. 

 

pyramida bezpecnosti

Ako zmerať miery zámočníckych produktov?

Miery vložky

Základné miery vložky sú miery A a BAk má vložka namiesto jednozubu ozubené koliesko, je potrebné spočítať na ňom počet zubov (zväčša 10, 12 alebo 18 zubov).

 

 

meraniamereni-kovani

Miery zámkov

Miery zadlabávacieho zámku

miery zámku
Základné miery zámku sú A (rozteč), B (dormáž), C (zádlab), D (výška čela) a E (šírka čela)Ďalej je potrebné určiť orientáciu zámku:

 • ľavý – pri otváraní dverí smerom k vám sú pánty na ľavej strane,

 • pravý – pri otváraní dverí smerom k vám sú pánty na pravej strane.

Miery visiaceho zámku

vys. zámok

 • A – šírka tela

 • B – výška tela

 • C – hrúbka ucha

 • D – výška ucha

 • E – rozteč ucha

 

Miery kovania

Základná miera: rozteč (najčastejšie 72 mm, 90 mm, 92 mm pre plastové dvere)

 • PZ (pre vložku), BB (pre kľúč), WC (pre WC)

 • pri rozetových kovaniach nie je potrebné určovať rozteč

kovanie

Viete vyrobiť všetky druhy kľúčov?

Bohužiaľ, nie.

 

Napriek tomu, že sa snažíme náš sortiment neustále rozširovať, nie je možné disponovať všetkými kľúčmi. Niektoré druhy polotovarov sa z iných krajín na územie SR ani nedodávajú. Okrem toho, existujú rôzne druhy súkromných profilov kľúčov, ktoré si treba dať spraviť u predajcu vložky. V našom prípade sa jedná napríklad o profil FPS-XP a EPS-XP od firmy EVVA, kde sme výhradnými držiteľmi patentu , a teda kľúč do takýchto vložiek je možné vyrobiť iba u NÁS.

Existuje jeden univerzálny kľúč na všetko?

Hoci sme v 21. storočí, a človek by povedal, že dnes je možné všetko, odpoveď je NIE.

 

Profilovanie kľúčov a ich rôznorodosť (zúbkové, dierové, magnetické a pod.) je taká široká, že nie je fyzicky možné, aby takýto kľúč existoval.

 

Existuje však možnosť, že pri nižších triedach bezpečnosti (bezp. trieda 1. a 2.) sa vložka dá prekonať použitím otváracieho náradia, napr. planžetami.

Aký je rozdiel medzi identifikačnou a bezpečnostnou kartou ku kľúčom?

Rozdiely vyplývajú z ich názvu.

 

IDENTIFIKAČNÁ KARTA: Slúži na identifikáciu kľúča, pričom najčastejšie opisuje hĺbky zárezov v kľúči, no kópia kľúča sa dá vyrobiť aj bez použitia tejto karty. Karta však napriek tomu nie je úplne zbytočná, nakoľko sa podľa nej dá vyrobiť fyzicky kľúč, napr. ak sú všetky ostatné kľúče stratené alebo máte k dispozícií iba túto kartu.

 

BEZPEČNOSTNÁ KARTA:  Chráni pred neautorizovanou výrobou kópií kľúčov. Pokiaľ je kľuč chránený kartou, kópia kľúča je možná iba po predložení bezpečnostnej karty a originálneho kľúča. Chránenosť profilu kľúča zabezpečuje patent od výrobcu, ktorý má štandardne časovú platnosť niekoľko rokov. Treba si však dávať pozor, pokiaľ výrobca nepredĺži patent na profil kľúča, tento sa stane voľne dostupným a teda od istého momentu sa dá kľúč spraviť aj bez predloženia karty. Takáto karta potom plní „iba“ funkciu identifikačnej karty. Platnosť patentov profilov kľúčov si viete preveriť u nás.

Je dierový systém kľúča lepší ako zúbkový?

Hoci sa môže zdať, že áno, nie je tomu vždy tak.

 

Bezpečnosť vložky určuje NBÚ SR na základe rôznych testov na prekonanie nekľúčovým spôsobom. Tieto testy potom stanovujú bezpečnostnú triedu vložiek od 1. po 4. Dierkové kľúče pre vložky v bezpečnostnej triede 1. sa dajú prekonať rovnako jednoducho, ako zúbkové kľúče v rovnakej triede bezpečnosti. Rovnako to platí aj pri bezpečnostnej triede 3. (vysoká ochrana) a 4. (veľmi vysoká ochrana), kedy je náročnosť prekonania na rovnakej úrovni ako pri dierových, tak aj zúbkových kľúčoch.

 

Treba však podotknúť, že pre niektorých ľudí je pohodlnejšie používať dierové kľúče, nakoľko sa ľahšie vkladajú do vložky. Tento fakt má však aj nevýhodu. Keďže majú vložky s dierovým systémom kľúča štandardne väčší otvor oproti vložkám pre zúbkový systém kľúča, dochádza častejšie k ich zaneseniu, čo môže viesť k zadrhávaniu vložky a preto potrebujú častejšie mazanie.

Čím treba mazať vložky a zámky?

Najlepšou prevenciu pre plnohodnotné fungovanie vložky a zámku je používanie mazacích prvkov od výrobcov vložiek a zámkov. Na vložku sa najčastejšie používa GRAFIT (na veľmi jemno nastrúhaná tuha) a na zámky mazacie oleje pre zámky.

 

Ako prvá pomoc však postačí aj klasické „WDčko“.

 

Určite neodporúčame mazať vložky a zámky masážnymi, potravinárskymi a inými olejmi a mazadlami. Môžu sa tým natrvalo poškodiť.

Funkcie BSZ, EMERGENCY, PRESTUPOVÁ SPOJKA - čo to je?

Jedná sa stále o jedno a to isté. Rôzny výrobcovia nazývajú túto funkciu rôzne.

 

Je to funkcia vložky s dvoma súčastne aktívnymi kľúčmi, kedy je možné vložiť kľúč z jednej strany, aj keď je z druhej strany už kľúč vložený a je otočený. Pokiaľ si napríklad zabuchnete dvere s kľúčmi vo vložke a máte vložku z takouto funkciou, stačí ak druhý člen domácnosti príde a otvorí vložku z vonkajšej strany. Nie je teda potrebné volať zámočníka.

Stratil sa kľúč od bytu / disponuje ním neoprávnená osoba. Čo s tým?

Takéto situácie sú určite nepríjemné. Vieme však pomôcť.

V prípade straty kľúča, prípadne ak niekto neoprávnený disponuje kľúčom, máte v zásade tri možnosti:

 1. Kúpiť novú vložku podľa rozmerov pôvodnej vložky a potrebných parametrov (viď sekcia ,, Ako si mám správne vybrať zámočnícky produkt“ )
 2. Prekódovať pôvodnú vložku na novú sadu kľúčov. Táto možnosť je ekonomickejšia v prípade drahších vložiek s vyššou triedou bezpečnosti (3. a 4.) Cena prekódovania a novej sady kľúčov sa pohybuje od 15,00 € do 50,00 € a v závislosti od ceny pôvodnej vložky sa úspora voči kúpe novej vložky pohybuje od 20 do 80 %. Vložku je potrebné vymontovať z dverí a priniesť nám ju na prevádzku. Čas prekódovania je štandardne do 1 hodiny. V našom portfóliu máme náhradné diely pre vložky značky EVVA, MULTLOCK, WILKA, GEGE a FAB.
Stratil som bezpečnostnú kartu ku kľúčom. Dá sa vyrobiť nová?

Keďže pri chránených profiloch je takáto karta nevyhnutná k výrobe kľúča, výrobcovia štandardne disponujú riešením, kedy sa dá objednať kópia pôvodnej karty.

 

Objednať kartu sa dá na základe Čestného vyhlásenia, kde sa uvádzajú Vaše osobné údaje, ktoré sa uložia do informačného systému výrobcu. V prípade zneužitia kópie karty je v trestnoprávnom konaní možné teda zistiť, kto si dal kópiu vyrobiť. Čas na výrobu kópie karty je od 14 – 30 dní.