Viete vyrobiť všetky čipy a diaľkové ovládače k bránovým systémom?

Poväčšine áno.

 

Niekedy je však bránový systém chránený antiklonom ktorý dokáže rozoznať kópie a zablokuje ich. Tento fakt bohužiaľ nevieme overiť, preto je lepšie sa o tomto informovať u správcu.

Viete zlúčiť viac diaľkových ovládačov do jedného?

Univerzálne diaľkové ovládače, ktoré používame, majú možnosť naprogramovať celkovo 4 pozície. Pokiaľ teda máte 2 diaľkové ovládače, na ktorých používate po 2 tlačidlá, vieme tieto skombinovať do jedného.

Viete zlúčiť viac čipov od brán do jedného?

Táto možnosť nie je možná. Hoci existuje domnienka, že bránové systémy sa nahrávajú do čipu, opak je pravdou.

 

Každý čip v sebe nesie jedinečný kód (fixný/plávajúci), ktorý je nemenný. Tento kód sa cez správcu dá nahrať do viacerých bránových systémov, a teda možnosť používať jeden čip od viacerých brán existuje, nie je to však záležitosťou čipu samotného.