Polotovar do cylindrických vložiek a visiacich zámkov radu ICS
Výroba kľúča na objednávku po predložení bezp. karty a orig. kľúča.

4. Bezpečnostná trieda podľa NBÚ-T.