Profily: G11 (G8T), G12 (G0T), G13, G14, G17.

3. bezpečnostná trieda.

Cena: 4,00 €