10 stavítok v teleskopickom usporiadaní, 5 prstovch stavítok, interaktívne stavítko.

Výroba kľúča na objednávku po predložení bezpečnostnej karty a originálneho kľúča.

4. bezpečnostná cena