Profily:  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32; krátky krk.

Polotovar do cylindrických vložiek FAB 2018 (FAB 200D, FAB 2018 B) a vis. zámkov  FAB 211RS H.

Cena: 2,00 € (farebný 2,20 €)