Profily: 8, 9, 10, x10, 11, x11, 12, x12, 13, 14, x14, 15

Polotovar do cylindrických vložiek FAB 2020 (FAB 50D a FAB 100D) a vis. zámkov 80H/50, 90HNs, 30H/52

Profily x10, x11,x 12, x14 dostupné aj v prevedení ,,dlhý krk“

Cena: 3,00 € (farebné prevedenie, dlhý krk: 3,50 €)