Profily: U-01, U-02, U-05, U-07 a CONTROL (profil Control 1 a Control 2)

Polotovar do cylindrických vložiek FAB 1000 a FAB 2224 (Control) a vys. zámkov FAB 2284 H (Control) a FAB 1011UHNbCr (1000).
Výroba kľúčov FAB 1000 iba po predložení bezpečnostnej karty a originálneho kľúča.

Cena: 7,00 € (Control 1, 2) | 7,00 € (U-01, U-02) | 10,00 € (U-05, U-07)