Profily: 2480, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 3010, 3011, 3012.

Polotovar do cylindrických vložiek FAB 2402 (Dynamic) a vis. zámkov 2414H.
Výroba kľúčov iba po predložení bezpečnostnej karty a originálneho kľúča.

Cena: 7,00 €