Polotovar do cylindrických vložiek a visiacich zámkov radu EPS.

4. Bezpečnostná trieda podľa NBÚ-T.

Výroba kľúča na objednávku po predložení bezp. karty a orig. kľúča.

Cena: podľa katalógu