4. trieda bezpečnosti

Chránený profil kľúča.

Zvýšená odolnosť proti odvŕtaniu.

Systém zdvojenej ochrany (klasický stavítkový systém + bočná ochrana).

Najmenší rozmer: 27+27

Profil kľúča: DPI (profily 36R, 37R, 47R, 59R, 116D)

Cena: od 91,40 €