Uzamykateľná kľučka CODE-IT

Výrobca: Mul-T-Lock

9 prístupových kódov (4 – 6 miestne), manuálne alebo automatické zamykanie.

Rozetová alebo štítová verzia.

Cena: 170,00 € (rozetová verzia), 200,00 € (štítová verzia)