Miery: A = 52 mm, B = 40 mm, C = 8 mm, D = 25 mm, E = 26 mm; 3 kľ. v sade

Kalené ucho

Možnosť zjednotenia zámkov  (viac zámkov na 1 kľúč), zjednotenia s vložkou typu 2020 (Rada 100D a 100 RSD) a výroby zámku podľa

originálného kľúča (typ 100D, profily x10, x11, x12, x14 a 100 RSD, profil RS106).

Cena: 20,00 € (80H/52) | 7,50 € (30H/52) | zjednotenie (+ 5,00 €), výroba zámku podľa kľ. (+ 5,00 €)